Mateřská škola Dvořákova, Přerov

Mateřská škola Dvořákova 23, Přerov

Kroužky

Předplavecký výcvik

Děti nejstarší věkové skupiny se kurzu účastní v rámci třídního vzdělávacího programu. Spolupracujeme s Plaveckou školou Přerov. Ve školním roce 2022/23 byl kurz 10 lekcí plavání pro naše předškoláky zahájen ve čtvrtek 15. září dopoledne.

Lyžařská školička

Kurz probíhal pět výcvikových dnů v měsíci lednu a únoru 2023 v lyžařském areálu Hlubočky u Olomouce. Kurz není součástí školního vzdělávacího programu, pořádá jej sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem.

Kroužek předškoláka

Děti, které potřebují před nástupem do školy více procvičovat grafomotoriku, psychomotoriku, paměť, nebo třeba pozornost, tyto dovednosti prohlubují zábavnou formou nad rámec školního vzdělávacího programu s paní Dudovou nebo Pazderovou ve dvou skupinách střídavě každý čtvrtek. 

Výtvarný kroužek

Naši umělci malují a výtvarně tvoří pod vedením paní Šnajdrové. Jejich práce celý rok zdobí chodby naší mateřské školy. Kroužek koncipovaný nad rámec školního vzdělávacího programu probíhá každý sudý týden ve středu. 

Hudebně-tanečně-pohybový kroužek

Kroužek nad rámec školního vzdělávacího programu zaměřený na hudbu, tanec a pohyb vede každé liché pondělí paní Pospíšilíková a Töllichová. Zaměřují se na na soulad pohybu s hudbou, koordinaci pohybů, zpívání, seznamování s hudebními nástroji, děti tančí, hrají si a cvičí pro radost. 

Logopedická poradna

Od října je nabízena nad rámec školního vzdělávacího programu logopedie zejména dětem ze třídy Hříbečků, výjimečně také ze třídy Koťátek. Děti se řečově zdokonalují v nově zřízené místnosti pod vedením paní Bc. Lenky Sujové a Bc. Anděly Švrdlíkové. Obě splňují odbornou kvalifikaci, spolupracují s SPC logopedickým, které je hlavním poradenským zařízením v oblasti vzdělávání dětí se závažnými poruchami řeči v naší logopedické třídě. Děti pracují bez přítomnosti rodičů, ke komunikaci slouží logopedický sešit. Samozřejmě je možno individuálně ráno navštívit logopedickou třídu v suterénu a nejasnosti konzultovat. V září procházejí děti depistáží (prověření kvality řečového projevu) a jejich zákonní zástupci jsou přímo oslovováni. Pokud soudíte, že Vaše dítě pomoc logopedek potřebuje, můžete je kontaktovat osobně.

Informace z mateřské školy

Nejbližší akce

Nejbližší akce

Aktuální informace

Aktuální informace

Jídelní lístek

Jídelní lístek