Mateřská škola Dvořákova, Přerov

Mateřská škola Dvořákova 23, Přerov

Kroužky

Aktualizace nabídky pro školní rok 2021/22
proběhne v září. wink smile wink

Lyžařská školička

Kurz obvykle probíhá pět výcvikových dnů v měsíci lednu a únoru v lyžařském areálu Hlubočky u Olomouce. Kurz není součástí školního vzdělávacího programu, pořádá jej sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem. Kurz byl v roce 2021 zrušen.

Předplavecký výcvik

Děti nejstarší věkové skupiny se 6. října v rámci třídního vzdělávacího programu zúčastnily první lekce kurzu. Spolupracujeme s Plaveckou školou Přerov. Kurz byl s ohledem na situaci po první lekci zrušen.

Logopedická poradna

Probíhá nad rámec školního vzdělávacího programu pod vedením paní Bc. Lenky Sujové a Mgr. Michaely Prášilové. Obě splňují odbornou kvalifikaci, spolupracují zejména s SPC logopedickým, které je hlavním poradenským zařízením v oblasti vzdělávání dětí se závažnými poruchami řeči v naší logopedické třídě. O formě, kterou bude poradna probíhat, se jedná. V září projdou děti z Hříbečků depistáží (prověření kvality řečového projevu) a zákonní zástupci budou přímo osloveni.

Kroužek budoucího školáka

Pod vedením paní Jany Pazderové děti procvičují grafomotoriku, psychomotoriku a logické myšlení. Kroužek je organizován od října do května po dohodě s rodiči nad rámec školního vzdělávacího programu.

Kroužek výtvarných aktivit

Uskutečňuje se v době od října do května nad rámec školního vzdělávacího programu pod vedením paní Yvety Šnajdrové. Práce dětí zdobí interiér hlavní chodby a schodiště mateřské školy, jsou zasílány do výtvarných soutěží.  

Kroužek sportovních aktivit

Děti vede paní Simona Kvašňáková. Rodiči přihlášení předškoláci od října do května nad rámec školního vzdělávacího programu systematicky zdokonalují svoji obratnost a hrubou motoriku.   

Kroužek pracovně výtvarných aktivit

S nejstaršími dětmi nad rámec školního vzdělávacího programu realizuje od října do května na přání rodičů paní Alena Metelková. Výsledky tvořivých činností dětí můžete vidět na chodbě v prvním patře a často naši školu reprezentují na soutěžích. 

Informace z mateřské školy

Nejbližší akce

Nejbližší akce

Aktuální informace

Aktuální informace

Jídelní lístek

Jídelní lístek