Mateřská škola Dvořákova, Přerov

Mateřská škola Dvořákova 23, Přerov

Akce pro děti

V naší MŠ připravujeme

 Čt 22.9.

 Dopoledne

Předplavecký výcvik - přihlášené děti ze třídy Hříbečků a Lvíčat

 Po 26.9.

 Dopoledne

Airtrack - cvičení v Sokolovně - Lvíčata - 20,- Kč

 Út 27.9.

 Dopoledne

Airtrack - cvičení v Sokolovně - Hříbečci - 20,- Kč

 Info o rozdělení dětí do tříd najdete v sekci Informace pro rodiče. smile

_____________________________________________

Projekt Sběr papíru v mateřských školách na území města Přerova - informace:
Soutěž ve sběru papíru probíhala v termínu od 1. 10. 2021 do 29. 5. 2022.

Starý papír (pouze noviny časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad)
mohli rodiče/rodinní příslušníci/děti v rámci soutěže odevzdávat
pouze ve sběrném dvoře Na Hrázi 17 (v provozní době).

V tomto školním roce nebyl přistavován kontejner k budově mateřské školy.
Pokud jste se rozhodli nás podpořit a papír do sběrného dvora odvézt,
bylo nutné nahlásit, že se jedná o sběr pro MŠ Dvořákova.

Na potvrzení o odevzdaném sběru je třeba dopsat jméno dítěte a lístek odevzdat v kanceláři nebo ve třídě.
Mateřská škola dostane peníze za Váš papír na účet (1,50 Kč/kg) a Vaše dítě zařadíme mezi soutěžící. smile
Děkujeme. wink 

Vzhledem ke změně (sběr do soutěže nepříjímá sběrný dvůr Želatovská)
navrhujeme, pokud se Vám nevyplatí jezdit do dvora Na Hrázi,
papír za asistence dětí umístit do kontejneru na tříděný odpad v blízkosti bydliště.

Cíl sběru - vychovávat děti ke třídění odpadů bude podporován a zachován,
do soutěže škol se zase společně zapojíme, až se podmínky výkupu zlepší. smile
_______________________________________________________________________________

 

Plán akcí ve školním roce 2022/23

Červen 2023

Zábavné soutěžní dopoledne k Mezinárodnímu dni dětí • Schůzka rodičů nově přijatých dětí • Rozloučení s budoucími školáky • Zahradní slavnost • Třídní výlety • Sporty - florbal, hokejbal • Tematické programy • 

Květen 2023

Zápis do mateřské školy pro příští školní rok • Tablo předškoláků • Společné fotografování tříd • Školní kolo atletických přeborů • Nocování předškoláků v MŠ • Výlet s edukačním programem • Tematické programy - Svět hmyzu, Bezpečnost v dopravě • 

Duben 2023

Jarní a velikonoční tvoření • Odpoledne otevřených dveří pro zájemce o zápis do naší MŠ od školního roku 2023/24 • Tematické programy - Velikonoce, Domácí zvířata, hospodářská zvířata a jejich mláďata, Zahrada, Pohádka •

Březen 2023

Logopedická prevence • Jarní tvoření • Tematické programy • Schůzka rodičů budoucích školáků • Vyhrabávání a úklid zahrady • Fotografování zájemců •

Únor 2023

Karneval v MŠ • Tematické programy - Povolání, Karneval, Z pohádky do pohádky, Exotická zvířata •

Leden 2023

Výtvarná soutěž BIOSu • Tematické programy - Tři králové, Přezimující ptáci, Volně žijící zvířata, Zima • 

Prosinec 2022

Mikulášská nadílka a pohádka pro děti v mateřské škole • Vánoční nadílka v mateřské škole • Vánoce na zámku - edukační program muzea • Vánoční salón Atlasu • Tematické programy - Andělské čarování, Čekání na Vánoce, Vánoce u nás • 

Listopad 2022

Fotografování zájemců - vánoční sada • Tematické programy - Příroda, Pohádky, Čertíci • 

Říjen 2022

Zahájení práce dětí v kroužcích • Tématické programy - Podzim, Zvířata, Počasí • Divadlo v MŠ Kočičiny • 

Září 2022

Zahájení školního roku • První divadlo v mateřské škole Kykyryký • Třídní schůzky s rodiči v MŠ • Dopravní hřiště ATLASu •  Souvislá praxe studentek SPgŠ • Airtrack v Sokolovně • Tématické programy - Naše třída, Hračky, Kamarádi •

Informace z mateřské školy

Nejbližší akce

Nejbližší akce

Aktuální informace

Aktuální informace

Jídelní lístek

Jídelní lístek