Mateřská škola Dvořákova, Přerov

Mateřská škola Dvořákova 23, Přerov

Akce pro děti

V naší MŠ připravujeme

Středa 29.9.  Dopoledne

 Hříbečci

 cvičení v Sokolovně - airtrack - 10,- Kč

Čtvrtek 30.9.  Dopoledne

 Lvíčata

 cvičení v Sokolovně - airtrack - 10,- Kč

__________________________________________________________________________________________

Děti začátkem června obdržely nové hračky a pomůcky. wink

Mateřská škola byla zapojena do dvou projektů
a k pořízení věcí využila také peníze z darů od rodičů.
smile smile smile
Děkujeme. wink

_________________________________________________________________________________

Projekt Sběr papíru v mateřských školách na území města Přerova - informace:
Soutěž ve sběru papíru probíhala v termínu od 1. 10. 2020 do 28. 5. 2021.

Starý papír (pouze noviny časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad)
mohli rodiče/rodinní příslušníci/děti v rámci soutěže odevzdávat ve sběrných dvorech (v provozní době),
tj. sběrný dvůr Na Hrázi 17 a sběrný dvůr Želatovská.
V případě odevzdávaného papíru s hmotností větší než 100 kg bylo možné využít také skládku v Žeravicích.

V tomto školním roce nebyl přistavován kontejner k budově mateřské školy.
Pokud jste se rozhodli nás podpořit a papír do sběrného dvora odvézt,
je třeba nahlásit, že se jedná o sběr pro MŠ Dvořákova.

Na potvrzení o odevzdaném sběru je třeba dopsat jméno dítěte a lístek odevzdat v kanceláři nebo ve třídě.
Mateřská škola dostane peníze za Váš papír na účet (1,- Kč/kg) a Vaše dítě zařadíme mezi soutěžící. smile
Nejvíce papíru odevzdala Barborka a její rodina.

Děkujeme. wink smile wink

_______________________________________________________________________________

Plán akcí ve školním roce 2020/21

Červen 2021 - realizováno

Zábavné soutěžní dopoledne k Mezinárodnímu dni dětí • Schůzka rodičů nově přijatých dětí • Odpoledne otevřených dveří •
Rozloučení s budoucími školáky • Zahradní slavnost 15.6. • Třídní výlety •

Květen 2021 - relizováno

Zápis do mateřské školy pro příští školní rok • Tablo předškoláků • Společné fotografování tříd • Školní kolo atletických přeborů •

Duben 2021 - bylo plánováno

Jarní a velikonoční tvoření •

Březen 2021- bylo naplánováno

Logopedická prevence • Jarní tvoření • Projektový den v mateřské škole • Divadelní představení v MŠ • Fotografování předškoláků na tablo • Tvoření pro velikonoční strom na náměstí TGM •

Únor 2021 - realizováno

Karneval v MŠ • Konzultace s rodiči budoucích školáků •

Leden 2021 - realizováno

Barevné dny - modrý • Výtvarná soutěž BIOSu • Kreslení s L. Dostálem •

Prosinec 2020 - realizováno

Mikulášská nadílka dětem v mateřské škole • Vánoční nadílka v mateřské škole •

Listopad 2020

Akce v listopadu byly zrušeny.

Ŕíjen 2020 - realizováno

Předplavecký výcvik – zahájení kurzu • Fotografování zájemců • Projektový den v MŠ • Zahájení práce dětí v kroužcích • Barevné dny - červený

Září 2020 - realizováno

Zahájení školního roku • První divadlo v mateřské škole Včelí královna • Třídní schůzky s rodiči v MŠ • Dopravní hřiště ATLASu • Tematické dny - jablíčkový • Projektový den v MŠ • 

Informace z mateřské školy

Nejbližší akce

Nejbližší akce

Aktuální informace

Aktuální informace

Jídelní lístek

Jídelní lístek