Mateřská škola Dvořákova, Přerov

Mateřská škola Dvořákova 23, Přerov

Informace pro rodiče

Potvrzení o výši uhrazeného školného v roce 2020 pro daňové účely
je vydáváno osobně od středy 20. ledna na vyžádání osobně v ředitelně. smile

________________________________________________________________________________

Hračky a učební pomůcky, které děti odbržely v jednotlivých třídách k Vánocům
byly pořízeny z prostředků zřizovatele, projektu Šablony II., MAP a zejména s Vaší podporou.

Celková vynaložená částka za nadílku je 50 869,- Kč.
Bez darů Vás - našich rodičů by byla zhruba poloviční.
Děti si mohou opravdu užít nádherné moderní pomůcky a hračky. Děkujeme.smile smile smile

_________________________________________________________________________________

Školné za leden je vybráno. Skvělé. Děkujeme. wink
______________________________________________________________________________

Materiály k prevenci onemocnění Covid-19 a metodické výklady najdete v sekci Projekty a dokumenty.

Děkujeme všem, kteří nás podporovali a stále podporují, komunikují a zajímají se. smile
_____________________________________________________________________________

Projekt Sběr papíru v mateřských školách na území města Přerova - informace:
Soutěž ve sběru papíru bude probíhat v termínu od 1. 10. 2020 do 28. 5. 2021.

Starý papír (pouze noviny časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad)
mohou děti/rodiče/rodinní příslušníci v rámci soutěže odevzdávat ve sběrných dvorech (v provozní době),
tj. sběrný dvůr Na Hrázi 17 a sběrný dvůr Želatovská.
V případě odevzdávaného papíru s hmotností větší než 100 kg je možné využít také skládku v Žeravicích.

V tomto školním roce nebude přistavován kontejner k budově mateřské školy.
Pokud se rozhodnete nás podpořit a papír do sběrného dvora odvezete,
je třeba nahlásit, že se jedná o sběr pro MŠ Dvořákova.

Na potvrzení o odevzdaném sběru dopíšete jméno dítěte a lístek odevzdáte v kanceláři nebo ve třídě.
Mateřská škola dostane peníze za Váš papír na účet (1,- Kč/kg) a Vaše dítě zařadíme mezi soutěžící. smile
Děkujeme. wink smile wink

_______________________________________________________________________________

Stravné smile
Pro děti do 6 let se od září zvyšuje o 5,- Kč / den, z 34,- na 39,- Kč,
pro děti s odkladem školní docházky se zvyšuje o 8,- Kč / den, z 38,- na 46,- Kč.

_______________________________________________________________________________

Školné od září 2020 smile
Schválená částka školného na školní rok 2020/21 je 370,- Kč každý měsíc.

Vy nastavíte trvalý příkaz na 370,- Kč na 1. - 12. den v měsíci - nejlepší varianta,
nebo platbu vždy odešlete na účet 1882936349/0800, do poznámky napište JMÉNO DÍTĚTE. wink
Je možno zaplatit také hotově - budete osloveni den předem.

Od září neplatí "předškoláci" - děti narozené před 1.9.2015.
Neplatí se ani za děti, které mají povolen odklad školní docházky.

_____________________________________________________________________________________

Pokud něco nevíte, napište e-mail, odpovíme.
msdvorakova@email.cz

_____________________________________________________________________________

Začátek povinného předškolního vzdělávání je v naší mateřské škole stanoven na 8.15 hodin.
Povinné předškolní vzdělávání končí ve 12.15 hodin.

Bližší informace najdete ve školním řádu, případně se informujte osobně u ředitelky.

_________________________________________________________________________________________________
                                                        

O nás

Mateřská škola sídlí v účelově postavené budově. Každá třída má k dispozici prostornou hernu i třídu, zmodernizované sociální zařízení, sklad lůžkovin a šatnu. Dále je v objektu ředitelna, sborovna a knihovna, v suterénu přípravna stravy pro děti. Interiér školy je vybavován v souladu se současnými trendy předškolního vzdělávání. Budovu obklopuje školní zahrada se dvěma zahradními domky, které slouží jako sklad hraček. Mateřská škola byla uvedena do provozu v květnu 1970, od roku 1991 je jejím zřizovatelem Statutární město Přerov.

Do čtyřtřídní mateřské školy je v současné době zapsáno 78 dětí předškolního věku, nemáme žádné volné místo.
Jedna ze tříd je speciální logopedická třída pro děti se závažnými vadami řeči s kapacitou 14 dětí.
Provozní dobu (otevřeno pro děti) máme od 6.15 do 16.15 hodin.

V oblasti speciální péče se snažíme, aby všem dětem byla v mateřské škole nabídnuta taková podpora a vzdělání, jaké odpovídají jejich aktuálnímu fyzickému a psychickému stavu. To znamená, že škola v rámci běžného každodenního vzdělávání připravuje programy pro všechny děti, zaměřuje se na přípravu na školu a prevenci případné školní neúspěšnosti. Současně se snažíme, aby se zde naučily společně žít děti z různých prostředí, s rozlišným psychickým, sociálním i kulturním vybavením. Aby se učily vzájemnému respektování, úctě i schopnosti sebeprosazení.

V mateřské škole byly od roku 1991 provedeny některé úpravy. I tak je trvalým problémem nedostatek prostoru. Proto se efektivně snažíme využít každý kout zahrady, každou místnost pro činnost dětí. Zrušením školní jídelny vznikly skladovací prostory pro archív, tělovýchovné nářadí a náčiní.

Do mateřské školy dochází nejenom děti z blízkého okolí. Opakovaný zápis absolvuje mnoho rodičů, kteří zde vzhledem k věku dítěte první rok neuspěli.  Mateřskou školu vyhledávají také ti, kteří cítí, že jejich dítě potřebuje více příležitostí k pracovním a tvůrčím aktivitám.  Často se setkáváme s rodiči, kteří bezproblémově zvládají výchovu svých dětí a ještě jsou ochotni udělat něco pro ostatní. Známe lidi, kterým není lhostejné, co bude dál. Především z těchto setkávání vyrůstají naše vzdělávací záměry a cíle.

 

 

Informace z mateřské školy

Nejbližší akce

Nejbližší akce

Aktuální informace

Aktuální informace

Jídelní lístek

Jídelní lístek