Mateřská škola Dvořákova, Přerov

Mateřská škola Dvořákova 23, Přerov

Informace pro rodiče

Nejaktuálnější informace pro rodiče nově přijatých dětí wink

Děti jsou přijaty od úterý 1. září 2020.
Počítáme se všemi, kteří se neodhlásí e-mailem nebo telefonem 730 807 480
nejpozději v pondělí 31. srpna 2020 do 12.30 hodin.


Prvního září otvíráme v 6.15, děti přiveďte do 8.15 hodin,
pokud se telefonicky nebo e-mailem neozvete a nedohodneme jinak.

________________________________________________________________________________

Další informace platné pro všechny děti, které budou docházet od září:

Stravné smile
Pro děti do 6 let se od září zvyšuje o 5,- Kč / den, z 34,- na 39,- Kč,
pro děti s odkladem školní docházky se zvyšuje o 9,- Kč / den, z 38,- na 47,- Kč.

Nezapomeňte si navýšit částku - souhlas s inkasem.
Jídelna si každý měsíc vyžádá sama příslušnou částku z Vašeho účtu.
Na září se peníze strhnou už 20. srpna.

V hotovosti
se na září platí stravné přímo v pokladně jídleny ZŠ U Tenisu
od pondělí 24.8. denně od 7.00 do 13.00 hodin,
jen ve středu 26.8. pouze do 12.00 hodin.

_______________________________________________________________________________

Školné od září 2020 smile
Schválená částka školného na školní rok 2020/21 je 370,- Kč každý měsíc.
První platba proběhne v období od 1.9.2020 do 15.9.2020.

Vy nastavíte trvalý příkaz na 370,- Kč na 1. - 12. den v měsíci - nejlepší varianta,
nebo platbu vždy odešlete na účet 1882936349/0800, do poznámky napište JMÉNO DÍTĚTE. wink
Je možno platit také hotově - budete osloveni den předem.

Od září nebudou platit "předškoláci" - děti narozené před 1.9.2015.
Neplatí se ani za děti, které mají povolen odklad školní docházky.

Pokud něco nevíte, napište e-mail, odpovíme.
msdvorakova@email.cz

_____________________________________________________________________________

Vstup do MŠ bez roušky je všem osobám povolen od 1. července 2020. sealed surprised tongue-out
_____________________________________________________________________________

Školné - březen až květen, červen a prázdniny
Je vybráno. Děkujeme. smile smile smile

Pokud jste nebyli upozorněni, máte všechno v pořádku. smile smile smile
Z přeplatků se některým z Vás uhradilo chybějící,
takže pokud jsme Vás neoslovili, neposílejte do konce srpna na účet MŠ žádné peníze.

Řada z Vás už má přeplatek školného na svém účtu. smile Mrkněte na to. wink
Kdyby Vám cokoli nesedělo, přijďte do ředitelny, podíváme se na to spolu.
_________________________________________________________________


Informace Technických služeb:

Prosíme, vůbec nevozte do sběru kartonový papír. frown
Technické služby ukončily soutěž pro tento školní rok.

________________________________________________

Začátek povinného předškolního vzdělávání je v naší mateřské škole stanoven na 8.15 hodin.
Povinné předškolní vzdělávání končí ve 12.15 hodin.

Bližší informace najdete ve školním řádu, případně se informujte osobně u ředitelky.

_________________________________________________________________________________________________
                                                        

O nás

Mateřská škola sídlí v účelově postavené budově. Každá třída má k dispozici prostornou hernu i třídu, zmodernizované sociální zařízení, sklad lůžkovin a šatnu. Dále je v objektu ředitelna, sborovna a knihovna, v suterénu přípravna stravy pro děti. Interiér školy je vybavován v souladu se současnými trendy předškolního vzdělávání. Budovu obklopuje školní zahrada se dvěma zahradními domky, které slouží jako sklad hraček. Mateřská škola byla uvedena do provozu v květnu 1970, od roku 1991 je jejím zřizovatelem Statutární město Přerov.

Do čtyřtřídní mateřské školy je v současné době zapsáno 78 dětí předškolního věku, nemáme žádné volné místo.
Jedna ze tříd je speciální logopedická třída pro děti se závažnými vadami řeči s kapacitou 14 dětí.
Provozní dobu (otevřeno pro děti) máme od 6.15 do 16.15 hodin.

V oblasti speciální péče se snažíme, aby všem dětem byla v mateřské škole nabídnuta taková podpora a vzdělání, jaké odpovídají jejich aktuálnímu fyzickému a psychickému stavu. To znamená, že škola v rámci běžného každodenního vzdělávání připravuje programy pro všechny děti, zaměřuje se na přípravu na školu a prevenci případné školní neúspěšnosti. Současně se snažíme, aby se zde naučily společně žít děti z různých prostředí, s rozlišným psychickým, sociálním i kulturním vybavením. Aby se učily vzájemnému respektování, úctě i schopnosti sebeprosazení.

V mateřské škole byly od roku 1991 provedeny některé úpravy. I tak je trvalým problémem nedostatek prostoru. Proto se efektivně snažíme využít každý kout zahrady, každou místnost pro činnost dětí. Zrušením školní jídelny vznikly skladovací prostory pro archív, tělovýchovné nářadí a náčiní.

Do mateřské školy dochází nejenom děti z blízkého okolí. Opakovaný zápis absolvuje mnoho rodičů, kteří zde vzhledem k věku dítěte první rok neuspěli.  Mateřskou školu vyhledávají také ti, kteří cítí, že jejich dítě potřebuje více příležitostí k pracovním a tvůrčím aktivitám.  Často se setkáváme s rodiči, kteří bezproblémově zvládají výchovu svých dětí a ještě jsou ochotni udělat něco pro ostatní. Známe lidi, kterým není lhostejné, co bude dál. Především z těchto setkávání vyrůstají naše vzdělávací záměry a cíle.

 

 

Informace z mateřské školy

Nejbližší akce

Nejbližší akce

Aktuální informace

Aktuální informace

Jídelní lístek

Jídelní lístek