Mateřská škola Dvořákova, Přerov

Mateřská škola Dvořákova 23, Přerov

Kroužky a kurzy

Lyžařská školička

Kurz probíhal pět výcvikových dnů v měsíci lednu a únoru v lyžařském areálu Hlubočky u Olomouce. Kurz není součástí školního vzdělávacího programu, pořádá jej sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem.

Angličtina pro nejmenší

V tomto školním roce kurz za úplatu nad rámec školního vzdělávacího programu pro nejstarší děti probíhá každé úterý odpoledne, podrobné informace podá paní lektorka Pazderová. Podrobný obsah lekce bývá zveřejněn na chodbě v patře.

Předplavecký výcvik

Děti nejstarší věkové skupiny se od 24. září do 3. prosince v rámci třídního vzdělávacího programu zúčastnily celkem deseti lekcí kurzu. Spolupracujeme s Plaveckou školou Přerov, pro příští školní rok jsou opět objednány dvě skupiny.

Logopedická poradna

Probíhá nad rámec školního vzdělávacího programu formou osobní konzultace nebo za přímé účasti rodičů a dětí pod vedením paní Marie Bartošíkové a Bc. Lenky Sujové. Obě splňují odbornou kvalifikaci, spolupracují zejména s SPC logopedickým, které je hlavním poradenským zařízením v oblasti vzdělávání dětí se závažnými poruchami řeči v naší logopedické třídě.

Kroužek pracovně výtvarných aktivit

S nejstaršími dětmi nad rámec školního vzdělávacího programu realizuje od října do května na přání rodičů paní Alena Metelková. Výsledky tvořivých činností dětí můžete vidět na chodbě v prvním patře a často naši školu reprezentují na soutěžích. 

Kroužek sportovních aktivit

Děti vede paní Simona Kvašňáková. Rodiči přihlášení předškoláci od října do května nad rámec školního vzdělávacího programu systematicky zdokonalují svoji obratnost a hrubou motoriku.   

Kroužek výtvarných aktivit

Uskutečňuje se v době od října do května nad rámec školního vzdělávacího programu pod vedením paní Yvety Šnajdrové. Práce dětí zdobí interiér hlavní chodby a schodiště mateřské školy, jsou zasílány do výtvarných soutěží.  

Kroužek budoucího školáka

Pod vedením paní Radky Golhové děti procvičují grafomotoriku, psychomotoriku a logické myšlení. Kroužek je organizován od října do května po dohodě s rodiči nad rámec školního vzdělávacího programu.

Informace z mateřské školy

Nejbližší akce

Nejbližší akce

Aktuální informace

Aktuální informace

Jídelní lístek

Jídelní lístek